Algemene voorwaarden


 1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het inschrijfformulier.
 2. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 1, 6 of 12 maanden en wordt automatisch stilzwijgend verlengd. Tijdens het lopende contract is het mogelijk om het stop te zetten maar je betaald het lopende contract volledig.
 3. Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk. Tijdens een tijdelijke stop kan een lidmaatschap niet definitief worden beëindigd.
 4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
 5. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op onbeperkt gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten.
 6. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Powerhouse Zaltbommel het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.
 7. De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten voor het lid verbonden zijn. 
 8. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het BTW-tarief. In geval van verlenging van het abonnement zou de contributie wel verhoogd kunnen worden. Indien dit van toepassing is, kan het lid het abonnement per direct stop zetten.
 9. Bij tweede stornering van de automatische incasso, brengen wij administratiekosten in rekening.
 10. Het inschrijfgeld bedraagt €50,- 32,95 of 29,95
 11. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Powerhouse Zaltbommel opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Powerhouse Zaltbommel mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.
 12. Evenmin valt Powerhouse Zaltbommel aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.
 13. Powerhouse ZAltbommel hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zo nodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij de fitnessinstructeurs.
 14. Powerhouse Zaltbommel kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden..
 15. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van Powerhouse Zaltbommel zullen worden opgenomen. Powerhouse Zaltbommel verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op jaar rustende wettelijke plicht.
 16. Elk lid dient er op bedacht te zijn dat Powerhouse Zaltbommel in haar vestiging cameratoezicht toepast.

Huisregels

 • In de fitnessruimte mag gesport worden vanaf 14 jaar. Tot 16 jaar is dit onder begeleiding van een volwassene. 
 • Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer opgeruimd te worden.
 • Ieder fitnesslid dient een handdoek mee te brengen om toestellen mee af te dekken.
 • In de fitnessruimte is het dragen van schone sportkleding en binnenschoeisel verplicht.
 • Er mag niet met een hoofddeksel getraind worden.
 • Ieder fitnesslid dient de toestellen die hij/zij gebruikt heeft, schoon te maken.
 • Er mag in de ruimte niet mobiel gebeld worden.
 • Roken in de ruimte is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan zelf meegenomen etenswaren te nuttigen.
 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen in en om het pand of voor schade aan voertuigen.

Veilingweg 1, 5301 KM Zaltbommel

Over mij.

De drijfveer

Powerhouse Zaltbommel 2020 | Algemene voorwaarden